Checklist: Reinigen en desinfecteren van instrumenten ...- handschoenen voor het reinigen van pistooltips pdf ,Kies je voor steriliseren dan gebruik je een stoomsterilisator. Wil je meer weten over het gebruik van bovenstaande apparaten ga dan aan de slag met de checklists: -Reinigen en desinfecteren met een instrumentenwasmachine -Reinigen en desinfecteren met de ultrasoonreiniger -Het steriliseren van …Handig die LCI-richtlijn van het RIVMHet College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) beoordeelt of een desinfecterend middel goed werkt en veilig is. Ook stelt het Ctgb vast waarvoor het gebruikt mag worden. Een middel kan bijvoorbeeld alleen geschikt zijn voor het desinfecteren van de handen, en niet voor het desinfecteren van oppervlakken.Directe acties: do’s and don’t’s - GGD Noord- en ...

• Gebruik rubberen handschoenen voor het opruimen van de gebroken lamp. • Doe plastic hoesjes of plastic zakken om uw schoenen. • Gebruik voor het verzamelen van glas, poeder, delen van de gebroken lamp en het opruimmateriaal een glazen pot met een metalen deksel.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Veiligheidsinformatieblad RUBRIEK 1: Identificatie van de ...

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Voor voldoende ventilatie en puntvormige afzuiging bij kritieke punten zorgen. Verpakking voorzich-tig behandelen en openen. Verontreinigde oppervlakken grondig reinigen. • Maatregelen ter voorkoming van brand en aerosol- …

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

3. Tracheacanules - Longziekten

Werkwijze Voor het verwisselen eerst uitzuigen (zie betreffende handelingsschema). 1. Was de handen en trek de handschoenen aan. 2. Controleer voor je begint de onderdelen van de canule op eventuele beschadigingen. 3. Gehele canule van binnen en buiten sprayen met siliconenspray plaats het inbrengdeel, indien aanwezig, in de buitencanule. 4.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Besturingseenheid voor de handbediende Encore HD en XT ...

Het reinigen, onderhouden, testen en repareren van de apparatuur moet gebeuren volgens de instructies in de bijbehorende documentatie. Gebruik uitsluitend vervangingsonderdelen die zijn bedoeld voor …

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Besturingseenheid voor de handbediende Encore HD en XT ...

Het reinigen, onderhouden, testen en repareren van de apparatuur moet gebeuren volgens de instructies in de bijbehorende documentatie. Gebruik uitsluitend vervangingsonderdelen die zijn bedoeld voor …

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Schoonmaakprotocol COVID-19

Gebruik handschoenen. Werk van schoon naar vuil! Extra aandacht voor de reiniging en desinfectie van de hand- contactoppervlakken zoals klinken, lichtknoppen, handvaten, kraan, tafels, voedselbereidingsplaatsen e.d. Patiëntenkamer en sanitaire ruimte als laatste onderdeel van de schoonmaakronde reinigen.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Verzorgen en aspireren van een tracheacanule | SpringerLink

Sander Steijns vervolgt: ‘Een ander veel gemaakte fout is het niet respecteren van de steriliteit van de laatste 15 cm van de zuigkatheter. Je mag met die zone voor het inbrengen niets aanraken, ook je handen niet.’ Je mag wel het uitzuigen herhalen met dezelfde steriele katheter en de katheter ook gebruiken om, na het uitzuigen van de ...

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Veilig omgaan met cytostatica - Hanze

In het geval van een incident moeten de handschoenen ook voldoen aan de NEN-EN 374-3:1998 (een dikkere kwaliteit). Werkwijze voor het gebruik van handschoenen. Desinfecteer niet met handschoenen aan of trek nieuwe handschoenen aan na desinfectie, omdat desinfectans de handschoenen poreus kunnen maken.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

oefentoets-ham-schoonheidsspecialist-adobe-acrobat-bestand-pdf

36. Wat is een praktijknorm bij het gebruik van beschermende handschoenen? A) Gebruik handschoenen alleen bij behandelingen van cliënten. B) Gebruik handschoenen bij alle handelingen in de salon. C) Gebruik ook handschoenen bij het reinigen en desinfecteren van oppervlakken. 37. Wat betekent dit symbool op de verpakking van een product?

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

EN - PROTECTIVE GLOVES NL - BESCHERMENDE …

aansprakelijk voor de kwaliteit indien het product op de verkeerde wijze is opgeborgen. Levensduur: De maximale levensduur kan worden ingeschat op basis van het slijtagepatroon van het product. Door uiteenlopende gebruiksintensiteiten en omgevingsfactoren, zoals zonlicht, regen, etc., kan er geen exacte houdbaarheidsperiode worden opgegeven.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Directe acties: do’s and don’t’s - GGD Noord- en ...

• Gebruik rubberen handschoenen voor het opruimen van de gebroken lamp. • Doe plastic hoesjes of plastic zakken om uw schoenen. • Gebruik voor het verzamelen van glas, poeder, delen van de gebroken lamp en het opruimmateriaal een glazen pot met een metalen deksel.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van ...

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Afvoer gebruiken (laboratorium). Verpakking voorzichtig behandelen en openen. Roer bij verdunnen/ oplossen het product altijd voorzichtig door het water en niet omgekeerd. Verontreinigde oppervlak-ken grondig reinigen. Advies inzake algemene beroepsmatige hygiëne

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Reiniging, desinfectie en sterilisatie in de openbare ...

Onder reinigen wordt verstaan het verwijderen van zichtbaar vuil en onzichtbaar organisch materiaal om te voorko-men dat micro-organismen zich kunnen handhaven, vermeerderen en worden verspreid. De keuze voor nat of droog reinigen is afhankelijk van de aard van de vervuiling. Reiniging van de vloer gebeurt bij voorkeur met een droog

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Besturingseenheid voor de handbediende Encore HD en XT ...

Het reinigen, onderhouden, testen en repareren van de apparatuur moet gebeuren volgens de instructies in de bijbehorende documentatie. Gebruik uitsluitend vervangingsonderdelen die zijn bedoeld voor …

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Richtlijnen voor het reinigen en desinfecteren van …

Richtlijnen voor het reinigen en desinfecteren van werkplekken ... Was de handen na het uittrekken van de handschoenen a. Was de handen minstens 20 seconden met water en zeep b. Een handreiniger met 60%–95% alcohol kan ook worden gebruikt

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Vishandschoenen kopen? Bestel ze hier goedkoop

Door de dikte van enkele milimeters worden je handen en vingers dan goed beschermd. Bij sommige handschoenen kun je enkele vingers omslaan zodat deze vrij zijn - ideaal bij het knopen! Handschoenen om mee te werpen Tenslotte zijn er nog handschoenen die speciaal zijn ontworpen om de lijn mee af te remmen tijdens het werpen. Bij deze ...

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

TEKTRO RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel ...

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Draag geschikte beschermende kleding. Zie rubriek 8. Advies voor veilig hanteren ... Bij gepland hergebruik handschoenen voor het uittrekken reinigen en goed geventileerd bewaren. Bescherming van …

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Veilig omgaan met cytostatica - Hanze

In het geval van een incident moeten de handschoenen ook voldoen aan de NEN-EN 374-3:1998 (een dikkere kwaliteit). Werkwijze voor het gebruik van handschoenen. Desinfecteer niet met handschoenen aan of trek nieuwe handschoenen aan na desinfectie, omdat desinfectans de handschoenen poreus kunnen maken.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

NL Handleiding voor gebruik en onderhoud

• Gebruik speciale reinigingsproducten die bedoeld zijn voor het reinigen van dit apparaat en volg de instructies van de fabrikant op. BELANGRIJK: Reinig de filters minstens een keer per maand om sporen van olie en vet te verwijderen. WAARSCHUWING: REINIGEN - draag beschermende handschoenen. - koppel het apparaat los van de netvoeding.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Bijlage 7. Reinigen en desinfecteren van een ruimte1 waar ...

Bijlage 7. Reinigen en desinfecteren van een ruimte. 1. waar een patiënt met (mogelijke) ebola is verbleven . Richtlijn voor het reinigen en desinfecteren van ruimten en materialen die in aanraking zijn geweest met virale hemorragische koorts-Filovirussen (o.a. ebola) gebaseerd op de . standaardmethoden reiniging en desinfectie 2.1.2.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

NL Handleiding voor gebruik en onderhoud

presteren van het apparaat. Verwijder vaak alle aangekoekte vuil van vieze oppervlakken en voorkom dat vet zich kan ophopen. Zorg ervoor dat de ilters regelmatig worden schoongemaakt of vervangen. Als de instructies voor het reinigen van de kap en het vervangen van de ilters niet in acht worden genomen, kan dit leiden tot brand.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

POWX204 NL BESCHRIJVING (FIG A) 3 INHOUD 3 …

gedurende het instellen van en het werken met het apparaat) (Fig. C) 1. Parallelgeleider 2. Mesbeschermer 3. Aansluiting + afzuigpijp voor de spanen in de vandiktefunctie 4. Zwengel voor het instellen van de hoogte van het toestel 5. Gereedschap voor het instellen van de messen. 6. Aansluiting + afzuigpijp voor de spanen in de afvlakfunctie.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

PreClean® GreenStopper - CCPI

ontwikkeld voor het reinigen van: (rieten) daken, muren, metsel-werk, beton, natuursteen, (houten) terrassen en sierbestrating. Oplosbaarheid: PreClean® GreenStopper verwijdert snel en effectief verschillen-de soorten aanslag. PreClean® GreenStopper is een geregristreerd product en heeft toelatingsnummer 15087 N. Voorkom dat het

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Handhygiëne: Waarom, Wie en Wanneer?

voor het beoordelen van vaginale of rectale Voor wonden te verbinden of te verzorgen, voor een percutane injectie/punctie Voor contact/het werk met invasieve hulpmiddelen, ook bij gebruik van handschoenen Voor het maken van eten, medicatie of steriele materialen 3 Na lichaamsvloeistof contact WAAROM?

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp