Veiligheidsinformatieblad - Biochrom- medische handschoenen nitril model nr. kit pdf ,Ultra Physiological Fluid Kit 80-2117-77 2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en gebruik dat ontraad wordt Onderzoek en Ontwikkeling, In Vitro Diagnostic 3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Biochrom Ltd 1020,Cambourne Business Park Cambourne Cambridge CB23 6DW United Kingdom 4.Veiligheidsinformatieblad volgens (EG) nr. 1907/2006Aanbevolen worden handschoenen gemaakt van nitril rubber (materiaaldikte >0,1 mm, doorbraaktijd < 30s). Handschoenen moeten vervangen worden na elk korte termijn contact of contaminatie. Beschikbaar bij labo gespecialiseerde handel of apotheek/chemie winkels. Oogbeveiliging: Veiligheidsbril Lichaamsbeveiliging: Geschikte veiligheidskledingVeiligheidsinformatieblad - Biochrom

Biochrom Sodium Oxidised Buffer Kit 80-6000-19 2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en gebruik dat ontraad wordt Voor onderzoek en ontwikkeling 3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Biochrom Ltd 1020,Cambourne Business Park Cambourne Cambridge CB23 6DW United Kingdom 4. Telefoonnummer ...

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Hieronder vindt u een lijst van geschikte beschermende handschoenen voor chemische omgeving:. Permeatie / doorbraaktijd: = 480 minuten (DIN EN 374): Naturlatex I , Nr. 0395 oder 0403 Naturlatex II , Nr. 0706 oder 0708 Chloropren Nitril II, Nr. 0717 Chloropren, Nr. 0720, 0722, 0723, 0725 oder 0726

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

EHBO materiaal kopen? Alle EHBO materiaal online | bol.com

HEKA snelverband Nederlands model nr. 2 - 18 x 18 cm steriel. 1 stuk(s) ... De blauw Bingold Nitril 35PLUS handschoenen zijn gemaakt van nitril-butadieenrubber en zijn de perfecte… Meer. Vanaf ... Abena Nitrile medische handschoenen blauw poedervrij - S - 100 Stuks.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

SDSXXP007874 - Weber col LC220- -NL

Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 GHS05 corrosie Eye Dam. 1 H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. ... 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar. ... Met nitril geïmpregneerde katoenen handschoenen Oogbescherming: Nauw aansluitende ...

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

SCHÖNOX® KH - schoenox

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling Behandeling : Symptomatisch behandelen. ... handschoenen van butyl rubber/nitril rubber (0,4 mm) Aanbevolen: butyl rubber / nitril rubber handschoenen. ... 08 04 10 niet onder 08 04 09 vallend afval van lijm en kit . VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Sikaflex®-521 UV

bare handschoenen te worden gedragen die resistent zijn tegen chemicaliën en die voldoen aan een goedgekeurde norm. handschoenen van butyl rubber/nitril rubber (> 0,1 mm) Aanbevolen: butyl rubber / nitril rubber handschoenen. Huid- en lichaams-bescherming : Beschermende kleding (b.v. veiligheidschoenen volgens EN ISO 20345, lange mouwen en broek).

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Medische groothandel o.a. de goedkoopste handschoenen ...

Nitril-Latex.nl is een medische groothandel die disposables levert voor optimale product en/of persoonsbescherming met een uitermate goede prijs-kwaliteitsverhouding. Wij zijn de goedkoopste in Nitril handschoenen en Latex handschoenen.. Poedervrij en gepoederd. Al onze producten zijn van betrouwbaar materiaal, passend bij uw wens ten aanzien van de pasvorm, tastgevoel, allergievrije ...

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

SDSXXP014557 - webercol TB- -NL - Weber belgium

Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 GHS05 corrosie Eye Dam. 1 H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. ... 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar. ... Met nitril geïmpregneerde katoenen handschoenen Oogbescherming: Nauw aansluitende ...

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

SCHÖNOX® HA - schoenox

ondoorlaatbare handschoenen te worden gedragen die resistent zijn tegen chemicaliën en die voldoen aan een goedgekeurde norm. handschoenen van butyl rubber/nitril rubber (0,4 mm) Aanbevolen: butyl rubber / nitril rubber handschoenen. Huid- en lichaams-bescherming : Beschermende kleding (b.v. veiligheidschoenen volgens EN

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Veiligheidsinformatiebladen ImPath Chamber Cleaning Kit

Onmiddellijk medische hulp inschakelen als symptomen na het afspoelen aanhouden. Oogcontact ... Gebruik beschermende handschoenen, een veiligheidsbril en geschikte beschermende kleding. Voor persoonlijke bescherming zie Rubriek 8. ... Nitril handschoenen worden aanbevolen, maar wees ervan bewust dat de vloeistof de handschoenen kan ...

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

· Productcategorie PC9b Vulmiddelen, kit, gips, modelleerklei ... · Na inslikken: Geen braken teweegbrengen en onmiddellijk medische hulp raadplegen. · 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten ... · Handschoenmateriaal Nitril gedrenkte katoenen handschoenen

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Veiligheidsinformatieblad volgens (EG) nr. 1907/2006

Haal er medische hulp bij indien vaste deeltjes cyanoacrylaat achter het ooglid zitten die het oog ... Het gebruik van chemisch bestendige handschoenen uit Nitril is aangeraden Oogbeveiliging: Beschermingsbril dragen ... SDB-nr.: 153530 V001.7 O-Ring Kit W/Adh 20g 406 DE

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Menarini Diagnostics

CAS-nr. 5989-27-5 EC nr.: 227-813-5. Indeling (EG 1272/2008) Indeling (67/548/EEG) ... Onmiddellijk medische hulp inschakelen als symptomen na het afspoelen aanhouden. ... Nitril handschoenen worden aanbevolen, maar wees ervan bewust dat de vloeistof de handschoenen kan binnendringen. Regelmatig wisselen wordt aanbevolen. Bescherming van de ogen.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Combifit Siliconen kit

Bij langer contact worden handschoenen uit Natuurlatex (EN 374) of Nitril (EN 374) aanbevolen (doordringtijd >480 min). Arbeidshygiëne : Niet eten of drinken tijdens gebruik. Voor de pauze en na het werk de handen wassen. Niet met vuile handen in de ogen wrijven.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Nitril handschoenen - Emdamed B.V.

Nitril handschoenen. Onze disposable soft nitril handschoenen zijn bestemd om zowel patiënt als drager te beschermen tegen kruisbesmetting en micro-organismen. ... Medische handschoenen; Kernwoorden: Onderzoekshandschoen: nonsteriele handschoenen . Artikeloverzicht. ... 27109269 BTW nr: ...

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Veiligheidsinformatieblad - Biochrom

EZ Nin Reagent Kit (4L) 80-6000-14 2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en gebruik dat ontraad wordt Onderzoek en ontwikkeling 3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Biochrom Ltd 1020,Cambourne Business Park Cambourne Cambridge CB23 6DW United Kingdom 4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Combifit Siliconen kit

Bij langer contact worden handschoenen uit Natuurlatex (EN 374) of Nitril (EN 374) aanbevolen (doordringtijd >480 min). Arbeidshygiëne : Niet eten of drinken tijdens gebruik. Voor de pauze en na het werk de handen wassen. Niet met vuile handen in de ogen wrijven.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Nitril handschoenen - 2WINS - Disposables

Nitril handschoenen Safe Fit wit 200 stuks. Slechts €13,99 per 100 stuks!

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Menarini Diagnostics

CAS-nr. 5989-27-5 EC nr.: 227-813-5. Indeling (EG 1272/2008) Indeling (67/548/EEG) ... Onmiddellijk medische hulp inschakelen als symptomen na het afspoelen aanhouden. ... Nitril handschoenen worden aanbevolen, maar wees ervan bewust dat de vloeistof de handschoenen kan binnendringen. Regelmatig wisselen wordt aanbevolen. Bescherming van de ogen.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Nitril handschoenen | De tandartshandschoen voor € 45,-

Nitril handschoenen zijn gemaakt van 100% Nitril, een synthetische polymeer, dat na vulkanisatie dezelfde eigenschappen vertoont als rubber. De nitril onderzoekshandschoenen zijn zacht, soepel en zeer elastisch en daardoor bijzonder resistent tegen scheuren.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Nitril Handschoenen - Uw Medische Groothandel

Nitril handschoenen in Zwart, Roze, Blauw en Wit voordelig te koop. GGD goedgekeurde medische wegwerphandschoenen van nitril. Wegwerphandschoenen Hypoallergene ongepoederde handschoenen Bestel nu!

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Veiligheidsinformatieblad (VIB)

Naam Productcodes Verkrijgbaar als onderdeel van kit Assaybuffer (R1) 1007, 8007 1101, 1100, A52761, B08179, B08178 ... 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling Geen specifieke medische aandacht of behandeling nodig. ... Er moeten ondoordringbare handschoenen, zoals van nitril of soortgelijk ...

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

SCHÖNOX® HA - schoenox

ondoorlaatbare handschoenen te worden gedragen die resistent zijn tegen chemicaliën en die voldoen aan een goedgekeurde norm. handschoenen van butyl rubber/nitril rubber (0,4 mm) Aanbevolen: butyl rubber / nitril rubber handschoenen. Huid- en lichaams-bescherming : Beschermende kleding (b.v. veiligheidschoenen volgens EN

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

SCHÖNOX® HA - schoenox

ondoorlaatbare handschoenen te worden gedragen die resistent zijn tegen chemicaliën en die voldoen aan een goedgekeurde norm. handschoenen van butyl rubber/nitril rubber (0,4 mm) Aanbevolen: butyl rubber / nitril rubber handschoenen. Huid- en lichaams-bescherming : Beschermende kleding (b.v. veiligheidschoenen volgens EN

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp